Jurub - Martin Juristý

Vitajte!
Dovoľte mi, aby som vám bližšie priblížil prácu, ktorou sa zaoberáme. Venujeme sa spilovaniu a opilovaniu stromov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a v ťažko prístupnom teréne. Túto prácu vykonávame pomocou stromolezeckej techniky.

image1
image2

Pri práci nám záleží, aby bola vykonaná efektívne a bezpečne. Referenčné fotky a video nájdete na našej stránke.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a prajeme pekný deň!

Kontaktujte nás

Poskytujeme tieto služby

Pílenie po častiach a zhadzovanie časti pod strom
Pílenie po kusoch a spúšťanie na určené miesto
Orezávanie suchých konárov a vetiev
Pílenie stromov nad strechami a elektrickým vedením
Pílenie stromov v ťažko prístupných miestach
Spiľovanie stromov v rizikovom a zastavanom teréne
Orezávanie častí stromov
Pílenie metrovice na klátiky
Spilovanie celých stromov
 • Cenník

  Ceny v našom cenníku, sú orientačné. Každý strom rastie v určitom prostredí ovplyvnenom rôznymi faktormi, napr.: prítomnosť budov alebo elektrických káblov. Vždy je potrebné urobiť bezplatnú obhliadku stromu a terénu, aby sme mohli určiť presnú cenu.

  Stiahnuť
 • Legislatíva

  Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov a
  Oznámenie o výrube drevín a o obnove produkčných ovocných drevín rastúcich mimo lesných pozemkov

  Stiahnuť

Kontaktný formulár

Odporúčame v texte správy uviesť nasledovné údaje:

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:
Foto stromu:
Typ dreviny:
Adresa vykonania prác:
Rizikové faktory: Prítomnosť el. vedenia, blízkosť domu, plotu...